INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

TaideART

Hanke on päättynyt.
Tuloksia on luettavissa julkaisuista:

 

Mikä on TaideART?

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa. TaideART toteutetaan 1.11.2015–31.12.2017.

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on tehnyt kartoituksen kuvataiteilijan tulevaisuuden ammattirooleista ja osaamistarpeista. TaideART -hankkeessa sovelletaan Cuporen tutkimusta taidekoulutuksen ja taiteilijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Tavoitteena on myös luoda toimiva yhteistyöverkosto taidealaa kouluttavien ammattikorkeakoulujen sekä yritysten ja yhteisöjen välille sekä luoda työkaluja, joilla taiteilija voi määrittää itsensä suhteessa työelämään.

TaideART-hankkeen tulosten ansiosta yhä useampi taiteilija kykenee jatkossa ansaitsemaan elantonsa omalla taiteellaan. Taidealan koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen, eri alojen taiteilijoiden sekä työelämän yhteistyö modernisoi nykyistä koulutusta, lisää opiskelijoiden verkostoitumista työelämään jo opintojen aikana ja sisällyttää liiketaloudellisen osaamisen osaksi taiteilijoiden perus-, täydennys- ja YAMK-koulutusta.

Yhteystiedot

Turun ammattikorkeakoulu
(koordinaattori)
Projektipäällikkö Susanna Pyörre
Sisältövastaava Ismo Luukkonen
Tuottaja Saija-Riikka Louhelainen
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Antti Haase
Arto Huhta
Minttu Merivirta
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Yrkeshögskolan Novia
Eva Forsman
etunimi.sukunimi@novia.fi

Saimaan ammattikorkeakoulu
Sisällön asiantuntija Eija Mustonen
Projektiasiantuntija Outi Peippo
Projektiasiantuntija Marianne Viinikainen
Projektipäällikkö Sari Lyytikäinen
etunimi.sukunimi@saimia.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Saija Mustaniemi
Tomi Kuusimäki
etunimi.sukunimi@samk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Juha Suonpää
Projektiasiantuntija Timo Bredenberg
etunimi.sukunimi@tamk.fi